ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು
ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ,
ರಡ್ಡಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ದಾರವಾಡ
H K Patil
ಶ್ರೀ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ವೀರಶೈವ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
B S Paramashivaiah
ಶ್ರೀ ದೇವನಗೌಡತಮ್ಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,ಚಿಕ್ಕೊಡಿ.
D T Patil
ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಗೌಡ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ದಿ ಜನತಾಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು.
Rudregowda
ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನಗೂಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ವಿಜಯಪುರ.
Ashok S Managuli
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್.ಸಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‍ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು.
H C Krishna
ಶ್ರೀ ಕೋಗುಂಡಿ ಬಕ್ಕೇಶಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅರ್ಬನ್‍ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Kogundi Bakkeshappa
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ದಿ ಗೋಕಾಕ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ಹಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಲಿ.,
Basavaraj E Kalyanashetty
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್‍ ಆಚಾರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Harish Achar
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಅರ್ಬನ್‍ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Krishnamurthy Bhandari
ಶ್ರೀ ಮಲಕಣ್ಣ ಡಿ. ಪಾಟೀಲ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ.,
Malkanna D Patil
ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಸವರಾಜ ಬಾದವಾಡಗಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ.,
Malkanna D Patil
ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್‍ ಟಿ.ಎಸ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ತುಮಕೂರು ವೀರಶೈವ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ.,
Niranjan T S
ಶ್ರೀ ವಾಸು ಹೆಚ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿ.,
Vasu H
ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ. ಮಂಜೇಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ದಿ ರೈಲ್ವೆಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Dr B Manjegowda
ಶ್ರೀ ರಾಘವ ವಿಷ್ಣು ಬಾಳೇರಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ಹೊನ್ನಾವರ ಅರ್ಬನಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Raghav Vishnu Baleri
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಶಿ. ಯಾಳವಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Mallamma Yalawar
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಪಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ.,
Veeramma P
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು

ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ನಂ.೧೩೫, ೨ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆ,

ತಲಘಟ್ಟಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560062.
Ramesh Babu
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ,

ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ಮಹಾಕಲ್ಮನ, ಕೆ.ಎಂ.ಐ.ಹೌಸ್, ಕೆ.ಎಂ.ಐ. ರಸ್ತೆ,

ಬಾದಾಮಿ-587201. ಬಾಗಲಕೋಟಜಿಲ್ಲೆ.
M K Pattanashetty
ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಸಿ,

ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ನಂ.೧೩, ಗಂಧರ್ವ ನಿಲಯ, ೧೮ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪಕ್ಕ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-26.

Raghunath C
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಎಸ್. ಹಾವಣಗಿ,

ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ರಸ್ತೆ,
ಸವಣೂರು-581118.ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

Rajashekar S Havanagi
ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜೆಂದ್ರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ನಿಬಂಧಕರು / ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ನಾಮಿನಿ),

ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ,

ನಂ.1, ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560052.
Capt.Rajendra
ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ ಎನ್. ಕೇರೂರೆ

ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ,

ಕ.ರಾ.ಸ.ಪ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ.,

ನಂ.೧೩೨, ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027.

Pundalik Kerure